Monday, February 03, 2014

02.02.2014 新春晚會表演影片!

01 新春晚會 . 扇子舞 — 新生命小組02 福祿壽囍.Midget Dance — 開心果小組03 大團圓 (默劇) — 金蘋果小組04 站在高崗上 — 松鶴團契05 Love is an Open Door — Cheryl + Edwin Chang06 I Want It All — Sheryl Chang07 甩蔥舞 — 伊甸園 + 真愛小組08 來去夏威夷 — 愛加倍小組09 I Gotcha — Sheryl Chang10 恭喜! 恭喜! — 松鶴團契11 祝福禱告 . 發紅包 — 蕭彼得牧師

No comments: